Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Hrozková, Alice
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výsledků podnikatelské činnosti společnosti Morava-Ekol s.r.o. za roky 2008-2012 pomocí vybraných ukazatelů a metod finanční analýzy. První část práce poskytuje teoretickou základnu ...