Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba přípravku s využitím technologie Rapid Prototyping 

    Růžička, Jan
    Předmětem této bakalářské práce je návrh, modelování a výroba tvarově složitých součástí přípravku s využitím moderní aditivní technologie Rapid Prototyping. Teoretická východiska práce se zabývají technologií Rapid ...