Now showing items 1-1 of 1

  • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Pavlíčková, Petra
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů z oblasti financování dlouhodobého majetku. Praktická část informuje o finančním ...