Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Kardoš, Pavel
    Bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie ekonomickej výkonnosti podniku POVSTAV. Na základe popísaných teoretických poznatkov uskutočňuje finančnú a ekonomickú analýzu, zhodnocuje súčasný stav podniku a vyvodzuje ...