Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Reschowský, David
    Bakalářské práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti GOZ METAL s.r.o., pomocí vybraných metod finanční analýzy. Metody, které budou použity ke zjištění finanční situace společnosti patří mezi základní a ...