Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Tylich, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu rozvoje společnosti Sezako Přerov s.r.o. V teoretické části se nacházejí informace o tvorbě podnikatelského záměru. Práce dále obsahuje analýzu současného ...
 • Podnikatelský záměr - založení nové firmy 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení krejčovské firmy. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy 

  Jelínek, Lukáš
  Bakalářská práce se bude zabývat zpracováním podnikatelského záměru. Cílem je vybudování firmy LuFaPro s.r.o., která se bude zabývat prodejem farmářských produktů. Hlavní sídlo firmy bude umístěno v Třebíči.