Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh motivačního systému v malé firmě 

    Rohlena, Jan
    Cílem bakalářské práce je navrhnout motivační program pro malou stavební společnost, která na trhu působí již 20 let a žádný motivační program nemá. Teoretická část práce se zaměřuje na obecná teoretická východiska v oblasti ...
  • Podnikatelský záměr 

    Urbánek, Michal
    Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...