Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn informačního systému firmy 

    Ružička, Silvestr
    Moja bakalárska práca sa zaoberá návrhom zmien informačného systému banky . Na základe analýzy navrhnem ktorú časť treba rozšíriť, poprípade navrhnem reorganizáciu postupov a úkonov v informačnom systéme.