Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rezervačního hotelového portálu 

    Rykala, Daniel
    Bakalářská práce se zabývá návrhem webového rezervačního portálu pro ubytovací zařízení, jako jsou hotely a penziony. Výchozím aspektem jsou požadavky zadavatele. V práci je popsán návrh postupu tvorby portálu, posouzení ...