Now showing items 1-5 of 5

 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Svatoš, Vojta
  Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku FLAVA s.r.o. ve Svitavách od roku 2009 do roku 2013. Hodnocení finanční situace podniku v této práci je založeno na finanční analýze vycházející ze zdrojů ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Waclawková, Barbara
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TONI – MOSTY s.r.o. za období let 2010 – 2012. Výsledky hodnocení se opírají o vybrané metody finanční a strategické analýzy. Na základě zjištěných ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pech, Jan
  Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace státního podniku DIAMO za léta 2008–2012. Teoretická část popisuje metody a ukazatele finanční ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Sauerová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Papera s.r.o. za účetní období od 1.4.2009 do 31.3.2013 pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků a slabých ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pernicová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. ...