Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Sauerová, Denisa
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Papera s.r.o. za účetní období od 1.4.2009 do 31.3.2013 pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků a slabých ...