Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační mix cestovní agentury 

    Zlámal, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě ...