Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace agilních metod ve firmě 

    Sedlařík, Peter
    Bakalářská práce pojednává o problematice agilních metod vývoje softwaru. Teoretická část je věnována popisu rigorózních a agilních metod, jejich porovnání a následně je podrobněji popsána agilní metodika Scrum. Dále je ...