Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační mix vybraného produktu 

    Kelarová, Michaela
    Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou ...