Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh financování bydlení s dopady na rodinný rozpočet 

    Jedlička, Marek
    Bakalářská práce se zabývá hledáním vhodného způsobu pro financování bydlení souběžně s přípravou důchodového zajištění. Specifikuje, jaké jsou možnosti k dosažení těchto cílů a jak je vhodně zakomponovat do osobního či ...
  • Studie řízení služeb v obchodní organizaci 

    Bábek, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na řízení služeb v obchodní organizaci. Teoretická část je věnována skladování a zásobám s ohledem na obslužnost zákazníků. V praktické části je analyzován současný stav zásob, činnost dodavatelů ...