Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

    Vaňková, Jana
    Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila téma „Návrh počítačové sítě pro malou firmu“. V této práci se budu zabývat analyzováním současného stavu počítačové sítě ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., popisem teoretických ...