Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Vašíček, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Fortell s.r.o. za období roku 2008 – 2012. Pro hodnocení budou použity metody a ukazatele finanční analýzy. Navrhovaná doporučení jsou založena na ...