Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Vostřel, Marek
    Bakalářská práce zkoumá finanční situaci podniku Cimbria HMD, s.r.o. pomocí zvolených metod finanční analýzy. Vybrané metody jsou aplikovány na účetní výkazy společnosti. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena opatření, ...