Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix společnosti Vinařství Fuzgrunty 

    Valluch, František
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Vinařství Fuzgrunty. K zjištění stavu společnosti využívá analýzu marketingového mixu, a vnějších i vnitřních analýz společnosti. V návrhové části se ...