Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix služeb 

    Veličková, Daniela
    Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix služeb“ je analýza současného stavu a následný návrh na zefektivnění marketingové strategie podniku nabízejícího služby v oblasti tělovýchovy a sportu. Teoretická část ...