Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Božičová, Mona
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Rašnerova pekárna. První část práce obsahuje teoretické údaje, které se týkají hodnocení výkonnosti podniku a druhy modelů k jeho měření. V druhé části práce ...