Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Waclawková, Barbara
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TONI – MOSTY s.r.o. za období let 2010 – 2012. Výsledky hodnocení se opírají o vybrané metody finanční a strategické analýzy. Na základě zjištěných ...