Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn informačního systému firmy 

    Zálešák, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změny informačního systému. Na základě nejrůznějších námi vytvořených analýz by se měla navrhnout potřebná opatření, která by měla pomoci podniku pracovat jednodušeji a účinněji. ...