Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Podhrázká, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti BioVendor-Laboratorní medicína a.s. V teoretické části jsou uvedeny základní definice pojmů, vzorců a postupů potřebných ve finanční analýze. Praktická část se ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Bulíčková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace ve vybrané společnosti. Teoretická část práce bude zaměřena na charakteristiku základních pojmů a na představení vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Alt, Jan
  Hlavní náplní bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti ZLKL, s.r.o. pomocí vybraných metod. V první části budou zpracována teoretická východiska k dané problematice. V druhé části bude zpracována finanční ...