Now showing items 1-1 of 1

  • Elektronický obchod firmy 

    Smolík, Luboš
    Bakalářská práce vytváří návrh elektronického obchodu a marketingové strategie společnosti Crhák s.r.o. Analyzuje současný stav elektronického obchodu a porovnáním s moderními trendy a vývojem v oblasti e-commerce, přináší ...