Now showing items 1-1 of 1

  • Technická analýza vybraných komodit 

    Němec, Vít
    Tato bakalářská práce se zabývá obchodováním na komoditní burze za pomoci technické analýzy. Tomu odpovídá také struktura práce. Na začátku jsou zmíněna teoretická východiska, které se týkají obchodování na komoditní burze ...