Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu podniku 

    Bui, Viktor
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu společnosti MADUS Company s. r. o. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá základními termíny marketingu a definicí nástrojů ...