Poslední příspěvky

 • Obecní úřad 

  Vais, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby objektu obecního úřadu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Budova bude z betonových tvárnic ztraceného bednění a keramických ...
 • Saleziánské středisko 

  Podolanová, Paulína
  Diplomová práca sa zaoberá novostavbou Saleziánskeho centra, ktoré tvorí centrum voľného času a kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov. Stavba je riešená ako dva dilatačne oddelené celky. Jeden objekt tvorí železobetónový ...
 • Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin. 

  Kováč, Michal
  Tato diplomová práce uplatňuje využití alternativních surovinových zdrojů k vytvoření zateplovacího systému ETICS nové generace pro rodinné domy. V teoretické části se zabývalo vysvětlením pojmu ETICS a výběrem vhodných ...
 • Výplňové hmoty pro svislé a vodorovné konstrukce s využitím obnovitelných surovin 

  Gregor, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického konopí a jeho použití ve svislých a vodorovných konstrukcích. Práce je zaměřena především na výplňové hmoty z technického konopí a anorganického pojiva. V praktické ...
 • Vytyčení části katastrální hranice 

  Votoupal, Martin
  Diplomová práce se zabývá identifikováním katastrální hranice mezi katastrálními územími Holštejn a Lipovec u Blanska. První část je věnována základním teoretickým údajům, potřebným při tvorbě diplomové práce. Ve druhé ...
 • Nosný skelet budovy 

  Růžička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové vícepodlažní konstrukce vědecké instituce v Brně. Práce obsahuje tři rozdílné variantní řešení v předběžném návrhu a pro zvolené řešení je zpracována technická zpráva, statický ...
 • Atletický stadion 

  Prkna, Jan
  Občanská dvoupodlažní budova sloužící jako zázemí pro sportovce s dalším využitím pro kanceláře, cafe-bar, fitness centrum a billiard klub. Objekt je projektován ve městě Jihlava v areálu fotbalových hřišť s atletickým ...
 • Rekonstrukce budovy pivovaru s předpjatými stropními deskami 

  Zavadil, Bronislav
  Cílem diplomové práce je optimalizovaný návrh lokálně podepřené předpjaté stropní desky objektu společenského centra s ohledem na rozpětí sloupů a výšku monolitické desky. Po návrhu je konstrukci třeba posoudit na mezní ...
 • Facility management - efektivní správa stavebních objektů 

  Helekalová, Denisa
  Diplomová práce „ Facility management – efektivní správa stavebních objektů“ je zaměřena na stavební objekty a přínos pro ně při využívání služeb facility managementu. Práce se snaží přiblížit, co je facility management ...
 • Římské lázně a saunový svět. 

  Vičánková, Lenka
  Diplomová práce byla vypracována jako návrh interiéru Římských lázní a saunového světa. Římské lázně a saunový svět se nachází ve 3.NP objektu Aquacentra, jehož návrh byl zpracován ve Specializovaném ateliéru ve 2. ročníku ...
 • Aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice 

  Musil, Marek
  Předmětem diplomové práce je aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice. Hlavní cíl práce je sestrojení fyzických umělých modelů vyústek pro osobní větrání a jejich experimentální ověření v laboratoři. Získané informace ...
 • Dynamická analýza válcových komínů stojících za sebou 

  Harazim, Petr
  Diplomová práce se zabývá odezvou ocelové konstrukce komína na zatížení větrem. V souladu s dostupnou výkresovou dokumentací byl sestaven podrobný výpočtový model s využitím metody konečných prvků. Nově realizovaná kolona ...
 • Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí 

  Karas, Jindřich
  Cílem této diplomové práce je měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně - Kohoutovicích. Vlastní práce se zabývá měřením další etapy, zpracováním naměřených dat, ...
 • Mateřská škola v Sedlejově 

  Pavlů, Iveta
  Diplomová práce s názvem Mateřská škola v Sedlejově řeší projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. Mateřská škola má dvě nadzemní podlaží. Objekt je nepodsklepený. Zastřešení je provedeno plochou střechou. ...
 • Penzion pro seniory 

  Vítek, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává téma penzionu pro seniory. Objekt je umístěn v ulici Božetěchova v Brně-Králově Poli. Jedná se o novostavbu objektu, který je třípodlažní a částečně podsklepený. V 1S se nachází technické ...
 • Oceňování staveb pro pozemkové úpravy 

  Krejsová, Iva
  Diplomová práce se zabývá problematikou pozemkových úprav a je zaměřena především na ocenění objektů vznikajících při jejich realizaci. Teoretická část pojednává o historii a terminologii vztahující se k řešenému tématu. ...
 • Bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví 

  Krischková, Radka
  Cílem diplomové práce je vymezit a objasnit pojmy bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví. V teoretické části je nejdříve vysvětlena problematika hygieny práce ve stavebnictví. Bezpečnosti práce je věnována druhá polovina ...
 • Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy"/ 

  Olasová, Ľubomíra
  Budova kultúrneho centra sa nachádza pri brnenskej priehrade. Obsahuje dva multifunkčné sály,kaviareň. Strechy objektu sú pochodzie. Nastupuje sa na ne z terénu. Jedna stúpa a poskytuje výhľad, druhá klesá a je na nej ...
 • Polyfunkční objekt v Brně – příprava a organizace výstavby 

  Klevar, Lukáš
  Předmětem práce je příprava a organizace výstavby polyfunkčního objektu v Brně. Obsahem této práce je technologická zpráva, časový a finanční plán stavby, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, ...
 • Posouzení kapacity mostních profilů na toku Bobrava 

  Bezděk, Josef
  Cílem páce „Posouzení kapacity mostních profilů na toku Bobrava“ je provedení výpočtů v programovém prostředku HEC-RAS v soustavě mostů na toku Bobrava. V práci dojde k posouzení kapacity mostů a využije se znalostí z ...

Zobrazit další