Now showing items 132-151 of 676

 • Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí 

  Karas, Jindřich
  Cílem této diplomové práce je měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně - Kohoutovicích. Vlastní práce se zabývá měřením další etapy, zpracováním naměřených dat, ...
 • Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin" 

  Kováč, Michal
  Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie posunov a deformácii nosnej konštrukcie a spodnej stavby železničného mostu Gagarin v etape 7 s následným spracovaním meraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom ...
 • Geodetické práce při rekonstrukci městské silniční křižovatky v Uherském Hradišti 

  Lovecký, Marek
  Diplomová práce se zabývá geodetickými pracemi, které souvisí se zkapacitněním silnice II/497 a úpravou křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti. Práce se z větší části věnuje oblasti inženýrské geodézie. Řeší ...
 • Geodynamická mapa Moravy a okolí 

  Rajnoha, Milan
  Výsledkom tejto diplomovej práce je Geodynamická mapa Moravy v mierke 1:500 000. Na zostavenie mapy boli využité dostupné údaje z GPS meraní, seizmické, gemorfologické a ďalšie dáta. Mapa je spracovaná v prostredí GIS ...
 • GIS využití krajiny obce Jinačovice 

  Kelblová, Kristýna
  Diplomová práce se věnuje zpracování GIS katastrálního území Jinačovice se zaměřením na Land use. Práce vychází z leteckých snímků od roku 1950. Data jsou doplněna dalšími mapami, především katastrálními mapami, daty ZABAGED ...
 • GNSS měření posunů v síti Sněžník 

  Sobek, Josef
  Tato práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením GNSS měření v geodynamické síti Sněžník uskutečněných v letech 2001 - 2012. Cílem práce je detekce případných horizontálních a vertikálních posunů bodů v této síti. Práce se ...
 • Hala společnosti SAND TEAM Holubice - stavebně technologický projekt 

  Pivoňka, Josef
  Tato diplomová práce zpracovává přípravu a organizaci přístavby průmyslové haly společnosti SAND TEAM v Holubicích, která se zabývá výzkumem v oblasti formovacích materiálů. Práce se zaměřuje hlavně na technologický postup ...
 • Hasičská stanice Brno 

  Lakota, Radek
  Předmětem projektu je návrh novostavby hasičské stanice. Objekt se skládá ze dvou dílčích částí - administrativní dvoupodlažní objekt zastřešený plochou pultovou střechou a jednopodlažní objekt garáže zastřešený plochou ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Coufalová, Martina
  Navrhovaná hasičská zbrojnice typu JPO II/1 je situovaná v obci Měřín v mírně svažitém terénu. Jedná se o zděný, nepodsklepený, v provozní části dvoupodlažní objekt. Budova je složena ze dvou obdélníků o rozměrech – provozní ...
 • Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav 

  Kozubík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti a efektivnosti navrhovaných protipovodňových opatření v zájmové lokalitě toku Dyje od spodní nádrže Nové Mlýny po jez Pohansko. Hodnocení bylo provedeno metodou rizikové analýzy ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti EPC projektů 

  Vlčová, Zuzana
  Problematika energetických úspor budov je aktuálním tématem současnosti. Zvyšující se náklady na provoz stavebních objektů snižují ekonomickou efektivnost provozu organizací. Velkou část provozních nákladů tvoří právě ...
 • Horská chata 

  Patera, Vojtěch
  Diplomová práce „Horská chata“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Cílem práce je návrh nových objektů na místě původních objektů Petrových bud ve Špindlerově ...
 • Horský hotel 

  Jurčo, Pavel
  Diplomová práca rieši návrh novostavby horského hotela v obci Kvilda, okres Prachtice. Horský objekt slúži pre ubytovanie a stravovanie hostí a jeho ubytovacia kapacita je 50 hostí. Objekt je čiastočne podpivničený s troma ...
 • Horský hotel 

  Skala, Zdeněk
  Stavba se bude nacházet u obce Slupečná poblíž přehradní nádrže Lipno. Bude umístěna na pozemku, který se svažuje k jihu. Stavba je navržena jako samostatně stojící, čtyřpodlažní. Technologie stavby je zděná. Konstrukční ...
 • Horský hotel 

  Sibilla, Luboš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby hotela v horskom prostredí s jedným podzemným podlažím a piatimi nadzemnými. Hotel disponuje 53pokojmi pre hosti na 2-5NP a 2 pokojmi pre zamestnancov na 5NP, to znamená 104 ...
 • Horský hotel v Jeseníkách 

  Holub, Radim
  Je proveden návrh nosné dřevěné konstrukce horského hotelu. Stavba je nepodsklepená, třípodlažní, půdorysné rozměry osově 36×15 m. Celková zastavěná plocha cca 567 m2. Konstrukčně se jedná o skeletovou dřevostavbu novodobé ...
 • Horský penzion 

  Jandová, Petra
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace včetně textové části pro realizaci novostavby Horského penzionu v Trojanovicích, nejprve ve formě studií a následně jako realizační projekt. Penzion je ...
 • Horský penzion Zadov 

  Giblo, Sergej
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby penzionu na Zadově, nejprve ve formě studie a následně jako realizační projekt. Jedná se o budovu samostatně stojící, se dvěmi nadzemními podlažími a ...
 • Horský sportovní hotel 

  Horálek, Jiří
  Projekt řeší technickou dokumentaci horského sportovního hotelu pro přechodné ubytování 55 osob, vč. osob s omezenou schopností pohybu a bytu správce o kapacitě 1+kk. Objekt se nachází v lyžařském středisku krkonošské ...
 • Hospodaření s vodou na plaveckém stadionu Lužánky 

  Maková, Petra
  Šedá voda je odpadní voda ze sprch, van, umyvadel, praček, kuchyňských dřezu a myček nádobí. Tato voda je čistitelné na tzv. vodu bílou, kterou je možné použít k závlaze, splachování záchodu, mytí aut a pro úklid. Diplomová ...