Now showing items 169-188 of 676

 • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

  Dvořáková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...
 • Kalkulace pojistné částky při pojišťování staveb 

  Stejskal, Pavel
  Práce se zabývá problematikou stanovení pojistné částky při pojištění rodinných domů. Pro tyto účely jsou použity tři postupy oceňování nemovitostí. Tyto postupy jsou porovnány s metodikami pojišťoven. Použité metody jsou ...
 • Klinika celostní medicíny 

  Havlíček, Vilém
  Diplomová práce „Klinika celostní medicíny“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je navržený na parcele č.170/1 v Kladrubech u Vlašimi (okres Benešov). Jedná se o třípodlažní objekt. Svislý konstrukční ...
 • Komerční dům s byty 

  Kubát, Pavel
  Diplomová práce řeší novostavbu komerčního domu s byty v proluce v Pražské ulici v Hořovicích. Jedná se o částečně podsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími. Komerční dům má obdélníkový půdorys a je zastřešen plochou ...
 • Komerční objekt 

  Krejčová, Dita
  Cílem této práce je vytvoření projektové dokumentace komerčního objektu. Dům je umístěn na okraji města Brno. Tento třípodlažní částečně podsklepený objekt má členitý půdorys a je zastřešen plochou střechou. Objekt bude ...
 • Komplex Moravia Thermal Pasohlávky - stavebně technologický projekt 

  Michlovský, Jiří
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt objektu „Bazénová hala“ novostavby rekreačního komplexu. Projekt zahrnuje technickou zprávu, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, technologický ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu u obce Bílčice. Cílem je provést prohlídku mostu, popsat poruchy a jejich příčiny, navrhnout a vyhodnotit diagnostické metody k získání potřebných ...
 • Koncový dům v Želechovicích n. Dřevnicí 

  Smolka, Miroslav
  Projekt se zabývá stavbou polyfunkčního bytového domu s 5-ti byty, prodejnou a advokátní kanceláří. Objekt se nachází v obci Želechovicích nad Dřevnicí na rovinatém terénu. Dům je navržen v konstrukčním systému Porotherm, ...
 • Koncový polyfunkční dům v Prostějově 

  Janeček, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Prostějově. Jedná se o šestipodlažní, podsklepený objekt, kde poslední podlaží je podkroví. Konstrukční systém je podélný stěnový ...
 • Kotelny na biomasu 

  Egerle, Dušan
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody pro bytový dům v Chocni (Pardubický kraj). Bytový dům má tři nadzemní vytápěná podlaží a jedno podzemní nevytápěné podlaží. Zdrojem tepla je zplynovací kotel na dřevo, resp. kotel ...
 • Krematorium 

  Hradečný, Tomáš
  V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby krematoria ve Slavkově u Brna. Je situován do klidné části na okraji města, u křižovatky silnic od Brna a Křenovic. Při návrhu objektu je kladen důraz na ...
 • Kulturně vzdělávací centum 

  Belžík, Roman
  Cílem diplomové práce je vypracování novostavby objektu kulturně vzdělávacího centra, situovaném v Uherském Hradišti. Objekt je osazen do centrální části města, na doposud nevyužité stavební parcele, s dobrou návazností ...
 • Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy"/ 

  Říhová, Táňa
  Řešené území se nachází v okolí Brněnské přehrady, konkrétně od přístaviště lodní dopravy až po zátoku Rakovec. Projekt řeší propojení těchto dvou bodů pěší, cyklistickou a bezbariérově řešenou promenádou, která probíhá ...
 • Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy"/ 

  Mikulka, Petr
  V rámci diplomové práce je řešeno téma Brněnské přehrady a jejího efektivního využití. Samotným předmětem diplomové práce je kulturně-společenské centrum (dále jen centrum). Projekt sleduje široký urbanistický kontext a ...
 • Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy"/ 

  Záborská, Marína
  Predmetom diplomovej práce je architektonická štúdia kultúrne spoločenského centra pozostávajúceho z troch objektov, situovaných v juhozápadnej časti Brnenskej priehrady. Objekty sú funkčne rozdelené na jachtklub, kaviareň ...
 • Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy"/ 

  Vrágová, Pavla
  Kulturně-společenské centrum se nachází na přehradě Brno v lokalitě přístaviště, kde řeší promenádu mezi přístavištěm a Kozí horkou, nástupní body a cyklostezky, a zahrnuje lodní terminál a přírodní amfiteátr s restaurací. ...
 • Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy"/ 

  Olasová, Ľubomíra
  Budova kultúrneho centra sa nachádza pri brnenskej priehrade. Obsahuje dva multifunkčné sály,kaviareň. Strechy objektu sú pochodzie. Nastupuje sa na ne z terénu. Jedna stúpa a poskytuje výhľad, druhá klesá a je na nej ...
 • Kvalifikační požadavky zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce 

  Pospíšil, Petr
  Diplomová práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. V prvních 4 teoretických kapitolách je pojednáno o zadavatelích a druzích veřejných zakázek. Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy ...
 • Lávka pro chodce 

  Štelcl, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh dřevěné lávky pro chodce přes želizniční trať. Nosná konstrukce se skládá z příhradového nosníku a z vícevrstvých desek. Most je zastřešen. Půdorysné rozměry mostu jsou 49.0 m x 4.8 m.
 • Lávka pro chodce a cyklisty 

  Pupík, Antonín
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením lávky pro chodce a cyklisty v městě Hranice, část města Rybáře. Lávka bude sloužit jako přechod přes řeku Bečvu a bude propojovat zdejší cyklostezku s ulicí Rybářskou. Obsahem této ...