Now showing items 297-316 of 676

 • Obchodní a administrativní centrum 

  Lupač, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce ocelového skeletu patrové budovy obchodního a administrativního centra na Rokycansku. Budova je složena z příhradové válcové konstrukce věže průměru 11,165m o devíti ...
 • Obchodní centrum Holešov - stavebně technologická příprava 

  Lech, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou stavby obchodního centra v Holešově. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, technologický předpis pro montáž skeletu haly s ...
 • Obchodní dům - stavebně technologický projekt 

  Bláhová, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby obchodního domu. Přední část s hlavním vstupem, určená pro zázemí pracovníků je dvoupodlažní, zbytek určený pro prodej je jednopodlažní. Objekt ...
 • Obchodní středisko Royal Crystal - stavebně technologický projekt 

  Novák, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém řešení stavebního objektu obchodního střediska. Práce obsahuje komplexně zpracovanou studii realizaci včetně časového a finančního hlediska. Dva technologické předpisy ...
 • Obecní centrum Moutnice 

  Hrdý, Václav
  Projekt řeší multifunkční budovu se zázemím pro obec Moutnice. Nachází se ve středu obce Moutnice. Terén je mírně svažitý k severu. Dům je dvoupodlažní. V 1NP se nachází knihovna s veškerým zázemím, garáž s dílnou a se ...
 • Obecní úřad 

  Vais, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby objektu obecního úřadu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Budova bude z betonových tvárnic ztraceného bednění a keramických ...
 • Obecní úřad 

  Ovísek, David
  Předmětem projektu je návrh novostavby obecního úřadu, ve kterém je knihovna s kavárnou a obřadní síní. Dům je zděný, nepodsklepený, o dvou nadzemních podlažích. Zastřešení je tvořeno plochou střechou. V přízemí se nachází ...
 • Obecní úřad Rapotín 

  David, Tomáš
  V diplomové práci je řešena administrativní budova, která bude sloužit jako Obecní úřad v Rapotíně. Stavba je řešena jako přístavba ke stávajícímu Kulturnímu centru Rapotín. Budova je navržena jako zděná konstrukce se ...
 • Objekt pro sportovní účely 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu pro sportovní účely ve dvou variantách. Objekt je situován v intravilánu města Holešov. Primárně je kladen důraz na splnění účelu konstrukce a jeho ...
 • Oblouková konstrukce lávky pro pěší 

  Machala, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh obloukové konstrukce lávky pro pěší. Mostovku bude tvořit předpjatý pás, který by se dal rozdělit na tři části. Střední část bude zavěšena (na vnějších okrajích) na ocelobetonových ...
 • Obloukový most přes rychlostní komunikaci 

  Vaněk, Štěpán
  Cílem této diplomové práce je návrh obloukového mostu přes rychlostní komunikaci. Most tvoří trámová konstrukce mostovky o třech polích a ocelobetonový oblouk. Mostovka je na okrajích vetknutá do základů a uprostřed zachycena ...
 • Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově 

  Nováková, Adela
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie nového využití zámku Moravský Krumlov. Objekt zámku bude nově sloužit jako hotel, bude zde umístěn kongresový a koncertní sál, kavárna, restaurace, administrativní zázemí, ...
 • Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově 

  Jochcová, Barbora
  Studie se zabývá objektem zámku Moravský Krumlov a přilehlé budovy bývalé zámecké konírny. Nové funkční využití má za cíl navrátit do zámeckého areálu život a zastavit jeho chátrání. Objekt je využit polyfunkčně s důrazem ...
 • Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově 

  Holibková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí a novým využitím Zámku Moravský Krumlov. V zámeckém areálu jsou navrženy víčeúčelové sály, volnočasové centrum pro obyvatele města a hotel a výstavní prostory pro turisty. Základní ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Šošůvka 

  Lisoňková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu v katastrálním území Šošůvka. Přepracování analogové mapy v sáhovém měřítku na mapu digitalizovanou probíhá v intravilánu katastrálního území. Extravilán byl přepracován ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Šošůvka 

  Bachůrková, Vendula
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu katastrální mapy digitalizované v části katastrálního území Šošůvka. V extravilánu obce Šošůvka je z 53 % celého katastrálního území platná digitální katastrální mapa, která vznikla ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Berousková, Dana
  Diplomová práce zachycuje analýzu a pochopení lokality Brno - Červený kopec a následné navržení nové struktury zástavby sloužící svou funkcí převážně pro bydlení. Nový návrh citlivě reaguje na okolní zástavbu a na svažitost ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Šmídová, Eva
  Obytný soubor Červený kopec tvoří novou polyfunkční městskou část města Brna. Urbanisticky vychází ze zástavby Žlutého kopce a Veveří. Historicky se řešené území nachází v místě Kohnovy cihelny, které je dnes brownfieldem. ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Štollová, Martina
  Diplomová práce se zabývá zástavbou Červeného kopce, místa v intravilánu obce Brna, nedaleko historického centra, v blízkosti nově vzniklého i rostoucího kampusu Masarykovy univerzity. Červený kopec se svou zahrádkářskou ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Flám, Dalibor
  Předmětem diplomové práce je návrh obytného souboru v Brně na části území Červeného kopce. Můj návrh je umístěn na plošině, kde kdysi stála Kohnova cihelna, jedna z největších cihelen v Brně. Návrh se snaží navázat nejen ...