Now showing items 347-366 of 676

 • Parametrická studie chování konstrukce vinného sklepa 

  Hajn, Jakub
  V tradiční vinařské obci Bořetice došlo v nedávné době k vážným poruchám konstrukcí vinných sklepů. Tyto poruchy byly způsobeny mimo jiné i změnami vlastností dotčeného horninového prostředí. Práce je zaměřena na realizaci ...
 • Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích 

  Pučálka, Radoslav
  V diplomové práci je vypracován návrh vícepatrové parkovací garáže v areálu Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích z důvodu nedostačující kapacity parkovacích stání. Cílem práce je vytvoření dostatečného množství parkovacích ...
 • Pavilon P brněnského výstaviště - vybrané části stavebně technologického projektu 

  Matuš, Ondřej
  Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt výstavby pavilonu P po technologické stránce. Cílem je vyřešení stavby z hlediska časových a finančních požadavků. Podrobněji se zabývám projektem zařízení ...
 • Pavilon šelem v zoologické zahradě Lešná 

  Petrík, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je zpracovaný návrh ocelové konstrukce pavilonu ve tvaru kulových segmentů. Pavilon má výstavní účel jako součást zoologické zahrady Lešná a je určený pro africké šelmy. Návrh splňuje ...
 • Penzion 

  Prívara, Marek
  Předmětem této diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci k provedení stavby. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního penzionu s restaurací, nacházející se na okraji obce Mosty u Jablunkova. Objekt je zděný, má ...
 • Penzion K1 - stavebně technologická příprava 

  Mariánková, Eva
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt penzionu K1 v Kroměříži. Práce je komplexně zaměřena na stavbu jako celek a na logistiku jednotlivých pracovních činností, jejich návaznost a možná rizika spojena s výstavbou.
 • Penzion pro rekreaci 

  Punda, Jiří
  Diplomová práce Penzion pro rekreaci je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený pension je umístěn na parcele 947 v Kardašově Řečici. Objekt je třípodlažní. ...
 • Penzion pro seniory 

  Pevný, Zdeněk
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci Penzionu pro seniory ve městě Humpolec. Dům je určen pro bydlení 16 - 18 osob. Součástí objektu je kavárna a rukodělná dílna. Dům má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. ...
 • Penzion pro seniory 

  Vítek, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává téma penzionu pro seniory. Objekt je umístěn v ulici Božetěchova v Brně-Králově Poli. Jedná se o novostavbu objektu, který je třípodlažní a částečně podsklepený. V 1S se nachází technické ...
 • Penzion pro seniory 

  Hradilová, Kateřina
  Obsahem diplomové práce je návrh Penzionu pro seniory v Čejči na základě podkladů od investora stavby. Objekt je navržen jako třípodlažní v systému Porotherm s plochou i šikmou střechou. V objektu se nachází celkem 31 bytů. ...
 • Penzion pro seniory 

  Moudrá, Jana
  Cílem diplomové práce je návrh penzionu pro seniory v Třebíči. Penzion je situován do městské části Horka - Domky. Konstrukční systém je navržen jako stěnový. Stavba je založena na plošných základech. Stěny jsou z ...
 • Penzion pro seniory 

  Lišková, Jana
  Projektovaný objekt penzionu pro seniory je umístěn v katastru města Velká Bíteš. Budova je navržena s ohledem na potřeby bydlení obyvatelů důchodového věku. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt. V prvním podlaží ...
 • Penzion pro seniory s pečovatelskou službou 

  Matějíčková, Veronika
  Navržený penzion pro seniory s pečovatelskou službou je situován do obce Měřín. Jedná se o zděný, nepodsklepený,dvoupodlažní objekt ze systému POROTHERM. Základové pasy jsou z prostého betonu. Zastřešení je řešeno ...
 • Penzion s pivovarem 

  Gőghová, Orsolya
  Novostavba penzionu s malým pivovarem situovaný v mestě Prostejov. Objekt je třipodlažní s plochou střechou, neni podsklepený. V prvním podlaží se nachází pivovar se skladem, středně velký kuchyň s příslušnými sklady, ...
 • Penzion s restaurací, Plumlov 

  Salaj, Jan
  Předmětem diplomové práce je stavba penzionu s restaurací v obci Plumlov u Prostějova. Jedná se o budovu s podlažím částečně zapuštěným do terénu a s dvěma nadzemními podlažími. Suterénní část je navržena jako restaurace. ...
 • Penzion se zázemím 

  Bencúr, Matej
  Jedná sa o penzion se zázemím v intraviláne mestskej časti Žilina – Závodie umiestnenej na rovinatom pozemku vedľa rieky Rajčianka. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci v tvare L. Objekt má 3 nadzemné podlažia a ...
 • Penzion v Orlických horách 

  Dvořák, Martin
  V předmětu mé diplomové práce řeším zpracování dokumentace novostavby penzionu v Orlických horách. Jedná se o volně stojící podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími ve svažitém terénu. Penzion je zastřešený sedlovou ...
 • Planetárium 

  Sokolová, Eva
  Předmětem řešení diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce planetária o půdorysných rozměrech 36,1 x 49,0 m. Zastřešení haly planetária je provedeno pomocí příhradových vazníků, na kterých jsou uloženy vaznice. ...
 • Podklady pro tvorbu mapy pro orientační běh 

  Panchártek, Jan
  Tato práce pojednává o možnostech využití leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh. Byla využita výškopisná data DMR 4G a DMR 5G, která poskytuje ČÚZK. V dané lokalitě bylo provedeno kontrolní měření ...
 • Podnikatelský inkubátor 

  Jeřábek, Martin
  V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby administrativní budovy ve městě Brně. Objekt bude sloužit jako podnikatelský inkubátor, budou zde tedy převážně začínající firmy za zvýhodněných nájemních ...