Now showing items 437-456 of 676

 • Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže 

  Turková, Jiřina
  Diplomová práce „Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže“ je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou veřejných zakázek, ...
 • Recyklované kamenivo do asfaltových směsí pozemních komunikací 

  Kropáč, Pavel
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá vznikem, rozdělením a recyklací stavebního a demoličního odpadu. Následně se zabývá recykláty vyrobených z těchto stavebních a demoličních odpadů a jejich možným uplatněním v ...
 • Rekonstrukce budovy pivovaru 

  Starý, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá budovami bývalého pivovaru v Opavě. A to konkrétně Spilkou, Varnou a Strojovnou. Je zde řešen jejich stávající stav a přizpůsobení konstrukce nově navrhovanému využití budov.
 • Rekonstrukce budovy pivovaru s předpjatými stropními deskami 

  Zavadil, Bronislav
  Cílem diplomové práce je optimalizovaný návrh lokálně podepřené předpjaté stropní desky objektu společenského centra s ohledem na rozpětí sloupů a výšku monolitické desky. Po návrhu je konstrukci třeba posoudit na mezní ...
 • Rekonstrukce budovy pro komerční využití 

  Oškrda, Michal
  Diplomová práce „Rekonstrukce budovy pro komerční využití, Brno Královo Pole“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn na parcelu č. ...
 • Rekonstrukce depa Praha Libeň 

  Ondra, Michal
  Tématem mojí diplomové práce je studie rekonstrukce areálu depa Praha Libeň. V depu probíhá jak provozní údržba, tak i oprava vlakových souprav. Úsek rekonstrukce začíná výhybkou č. 1, rekonstruované bude celé kolejiště ...
 • Rekonstrukce fary v Brankovicích 

  Čermáková, Kateřina
  Jedná se o rekonstrukci objektu římskokatolické fary v Brankovicích. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepen, podkroví je nevyužité, střecha polovalbová. Objekt byl vybudován v barokně - klasicistním stylu ...
 • Rekonstrukce fotbalového areálu TJS Mistřice 

  Vašíček, Jiří
  Samostatně stojící občanský areál. Tvořící hlavní budovu a 2 hřiště (malá a velká kopaná). Budova je tvořena 2 částmi, původní je částečně rekonstruována a nastavena o 2 podlaží. Druhá je zcela nová skeletová budova, ...
 • Rekonstrukce kulturně-vzdělávacího centra 

  Hrůza, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zaobírá problematikou prostorové akustiky vnitřních prostor. V rámci této práce byl zpracován návrh akustických úprav víceúčelového kulturního sálu v Karviné ve snaze zlepšit poslechovou kvalitu a ...
 • Rekonstrukce nosné ocelové konstrukce dvoupodlažního objektu 

  Rapant, Jaromír
  Práce řeší průzkum objektu papírenské výrobny, zatížení, posouzení stávající nosné konstrukce a návrh rekonstrukcí. Konstrukce je celá z oceli a je řešena jako rám XYZ. Objekt se nachází v Olšanech u Šumperka, tímto jsou ...
 • Rekonstrukce objektu na bytový dům 

  Cupalová, Ivana
  Objektem mé diplomové práce je rekonstrukce bytového domu v Radkově. Nově rekonstruovaný bytový dům bude mít 2 nadzemní podlaží .Druhé nadzemní podlaží je po rekonstrukci navrženo jako obytné podkroví. Objekt je částečně ...
 • Rekonstrukce památkově chráněného objektu pozemního stavitelství - stavebně technologický projekt 

  Uzel, Filip
  Diplomová práce řeší technologické postupy sanací zdiva při rekonstrukci památkově chráněného objektu. Popisuje sanaci zdiva pomocí elektroosmotického systému a zpevňování zdiva pomocí helikální výztuže, dále je také v ...
 • Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor 

  Jun, Martin
  Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ...
 • Rekonstrukce stávajícího mostu 

  Biller, Martin
  Diplomová práce se zabývá zesílením a rozšířením trámového mostu (spojitý most o třech polích) přes řeku Jihlavu v Ivančicích a jeho zesílením na zatěžovací třídu A. To je provedeno pomocí dodatečného předpětí vnějšími ...
 • Rekonstrukce ulice Roviny 

  Tesáček, Svatopluk
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce tří úrovňových křižovatek a železničního mostu o 1 poli na ulici Roviny v rozsahu studie. Ulice Roviny leží na JV okraji Brna v katastrálním území MČ Brno-Tuřany a Brno-Chrlice. ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Brno-Slatina 

  Guziur, Petr
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Brno – Slatina tak, ale byly zajištěny 3 nástupní hrany splňující současné požadavky. Návrh kolejových úprav je proveden tak, aby bylo možné vložit ...
 • Rekonstrukce železničních stanic Ledeč nad Sázavou a Chotěboř 

  Sobotka, Lukáš
  Práce se zabývá rekonstrukcí žst. Ledeč nad Sázavou tak, aby vyhovovala současnému provozu a přitom byla splněna platná legislativa, zejména co se týče přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V žst. Chotěboř ...
 • Rekonstrukce železničního tunelu 

  Nekl, Jiří
  Tato diplomová práce řeší rekonstrukci Domašovského železničního tunelu na traťovém úseku Olomouc – Krnov. Dokumentuje stav současné konstrukce, geotechnické podmínky lokality, uvádí možná řešení rekonstrukce. Samotný návrh ...
 • Rekonstrukce žst. Moravské Bránice a Rakšice 

  Barthalos, Csaba
  Tématem diplomové práce je studie rekonstrukce železniční stanice Moravské Bránice a železniční stanice Rakšice, za účelem vložení nových nástupišť, podle platné legislativy. V železniční stanici Moravské Bránice bylo třeba ...
 • Rekonstrukce žst. Opatov 

  Korkeš, Ondřej
  Diplomová práce spočívá v rekonstrukci železniční stanice Opatov. Práce řeší nedostatky, týkající se prioritně nástupišť ve stávajícím stavu. Navrhuje nové uspořádání nástupišť, které odpovídá současným parametrům a ...