Now showing items 482-501 of 676

 • Sakrální stavba 

  Jun, Filip
  jedná se novostavbu Sakrálního typu. Objekt je projektován pro církev protestanského typu. Objekt leží v městě Kutná Hora, na mírně svažitém pozemku. Objekt je navržen jako samostatne stojící. V prvním patře objektu se ...
 • Saleziánské středisko 

  Podolanová, Paulína
  Diplomová práca sa zaoberá novostavbou Saleziánskeho centra, ktoré tvorí centrum voľného času a kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov. Stavba je riešená ako dva dilatačne oddelené celky. Jeden objekt tvorí železobetónový ...
 • Samoobslužné obchodní centrum - stavebně technologický projekt 

  Prusková, Nikola
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt samoobslužného obchodního centra ve Staré Plesné. V rámci projektu je vypracován časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních strojů. ...
 • Senior park 

  Kokolia, Jakub
  V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby domovu pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – Senior parku. Objekt je rozdělen na několik částí: na hlavní budovu se zázemím a na ...
 • Silniční most 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce silničniho mostu o rozpětí 48,5m s dolní mostovkou převádějící místní komunikaci přes řeku Dyji ve městě Znojmě. Byly navrženy tři varianty řešení obloukového ...
 • Simulace proudění vody v jímce 

  Šrámková, Dagmar
  Předložená diplomová práce se skládá ze dvou částí a to části rešerše a části příloh. V první literární části je popsána problematika dnešního způsobu čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti odpadních vod. ...
 • Sledování modulů pružnosti podloží vozovek 

  Hladík, Aleš
  Tato práce se zabývá srovnáním postupů zkoušení na cyklickém triaxiálním přístroji podle ČSN EN 13286-7 a postupy prováděné ve Spojených státech amerických. V praktické části jsou srovnávány moduly pružnosti směsného ...
 • Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů 

  Friček, Jakub
  Tepelně izolační žáromateriály jsou nedílnou součástí každého tepelného agregátu, protože snižují jeho energetickou náročnost. Hledání možností výroby při nižších výrobních a surovinových nákladech je při současném trendu ...
 • Snižování pracovních teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí 

  Komenda, Radek
  Předmětem této diplomové práce je problematika snižování pracovních teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí s konkrétnějším zaměřením na ovlivnění funkčních vlastností těchto směsí, zejména nízkoteplotních parametrů. ...
 • Solární zisky v budovách 

  Tenora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou solárních zisků v budovách. Práce uvádí přehled teoretických poznatků k řešení solárních zisků. V experimentální části se práce zbývá možnostmi měření intenzity sluneční radiace a ...
 • Soubor řadových NED domů pro bydlení - lokalita "vinohrady" ve Vážanech nad Litavou 

  Pfleger, Jaroslav
  Diplomová práce „Soubor řadových nízko-energetických domů pro bydlení - lokalita "vinohrady" ve Vážanech nad Litavou“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. ...
 • Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability 

  Starý, Jan
  Tato diplomová práce na téma Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability provází problematikou hospodaření společností v době krize. Je rozdělena na 2 části, a to teoretickou a praktickou. ...
 • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě 

  Adámek, Ondřej
  Má diplomová práce zaměřená na téma „Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě“ ve své první části nejprve charakterizuje obor stavebnictví a stavební podnik a jeho okolí. Dále se zabývá teorií vedení a ...
 • Spojovací koridor 

  Sláma, Jakub
  Předmětem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit propojení dvou budov pomocí spojovacího koridoru. Konstrukce byla navržená jako příhradová bez svislic. Konstrukce je uložená na dvou stojkách příhradové konstrukce. ...
 • Sportovně rehabilitační středisko 

  Langenberger, Adam
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci k objektu Sportovně rehabilitačního střediska v Brně-Bystrc. Objekt je čtyřpodlažní a částečně podsklepený. V 1S se nachází bazén se saunou, tělocvična a fitness spolu s ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Bárta, Hynek
  Účelem novostavby je výstavba sportovně-relaxačního centra ve městě Jihlava v kraji Vysočina. Objekt bude sloužit jako sportovní a zároveň relaxační centrum obsahující v 1NP squashové kurty, relaxační prostory s vířivkou, ...
 • Sportovně relaxační centrum s ubytováním 

  Brtníčková, Jitka
  Novostavba Sportovně relaxačního centra s ubytováním je situována na volném pozemku v Blansku. Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený. V přízemí je umístěna restaurace se zázemím, místnosti pro sport a relaxaci. V ...
 • Sportovní centrum 

  Šlancar, Zdeněk
  Projekt řeší novostavbu sportovního centra v Břeclavi. Objekt má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V suterénu je navržena sauna a technické zázemí objektu. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy sportovní prostory ...
 • Sportovní centrum 

  Šafářová, Markéta
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout sportovní centrum v dané lokalitě. V návrhu sportovního využití je zohledněna absence navržených aktivit v řešené spádové oblasti. V objektu sportovního centra se nachází kurty pro ...
 • Sportovní centrum Brno 

  Martinek, Jan
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie sportovního centra pro Brno v lokalitě za Lužánkami se zaměřením na fotbalový stadion pro 17 500 sedících diváků. Standard stadionu spadá na základě UEFA do kategorie 3, ...