Zobrazují se záznamy 295-314 z 348

 • Technické zhodnocení budovy 

  Vyhnánková, Kristýna
  Ve své práci se snažím vysvětlit technické zhodnocení po stránce právní, účetní, daňové a určit hodnotu technického zhodnocení budovy v Kč. Teoretická část je věnována popisu technického zhodnocení budovy a jeho právním ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Ilavský, Branislav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce trojlodního skladového objektu v lokalitě Frýdek-Místek. Objekt tvoří prostorová rámová konstrukce s tuhými styčníky,která je kloubově uložena na ...
 • Tvorba vnitřního mikroklima v domu s "téměř nulovou spotřebou" energie 

  Fibich, Marek
  Návrh vytápění v objektu s téměř nulovou spotřebou energie. První část popisuje analýzu objektu a jeho vytápění, teorii tepelného čerpadla a hodnocení soustav s tepelným čerpadlem. V druhé části najdeme tři varianty ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Ševčíková, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá tématikou určovania priestorových vzťahov žeriavových dráh a spracovaním nameraných údajov. Pred samotným meraním boli zistené presnosti použitého meračského vybavenia pre zvýšenie presnosti ...
 • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

  Dörrer, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...
 • Úprava křižovatky v Trnavě u obchodního centra 

  Sekaninová, Viola
  Cílem diplomové práce je návrh dopravního připojení nově vznikajícího obchodně- průmyslového centra v Trnavě na Nitranskou cestu v Trnavě. Požadavkem byla spirálová okružní křižovatka typu TURBO. Dále jsou řešena parkovací ...
 • Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš 

  Odstrčil, Petr
  Diplomová práce řeší dopravní situaci na průtahu městem Velká Bíteš v ulici Pod Hradbami. Navržené řešení zahrnuje úpravu přilehlých křižovatek. Jsou navrženy dvě okružní křižovatky společně se směrovou úpravou jednotlivých ...
 • Variantní příprava stavební zakázky 

  Burianová, Nikola
  Cílem diplomové práce je vytvoření možnosti variantního nahrazení materiálu a tím zjistit vliv na změnu nabídkové ceny u prováděného stavebního objektu. Tato změna ceny slouží investorovi jako důležitý podklad při rozhodování ...
 • Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem 

  Šmerdová, Ludmila
  Přírodní pucolánové materiály hrály významnou roli již v antickém stavitelství. V posledních desetiletích a dnes nacházejí své uplatnění zejména umělé pucolány, které se přidávají jako příměs do malt a betonů za účelem ...
 • Velkoplošné solární systémy 

  Králová, Martina
  Zadání diplomové práce se zaměřuje na velkoplošné solární systémy. Velkoplošný solární systém bude použit na ohřev vody veřejného bazénu. Bazén je situován do oblasti Brno - venkov. Bazén je provozován celoročně. Velký ...
 • Vinařský dům s ubytováním 

  Tuček, Lukáš
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro novostavbu dvoupodlažního, částečně podsklepeného vinařského domu s ubytováním v podkroví. Objekt zahrnuje 5 ubytovacích jednotek, vinotéku, prodejnu vinařských potřeb, ...
 • Vinný sklep ve Vlkoši 

  Špaček, Jaroslav
  Diplomová práce, „Vinný sklep ve Vlkoši, je zpracována ve formě projektové dokumentace. Navržený objekt se nachází na parcele č. 2468. Jedná se o zděný objekt z prvků Porotherm, betonových tvárnic BTB, z dřevěného trámové ...
 • Vícepodlažní dřevostavba 

  Macháčková, Eva
  Diplomová práce řeší kompletní projektovou dokumentaci novostavby knihovny a mediatéky na pozemku v Českých Budějovicích. Jedná se o třípodlažní objekt členěný do tří částí, jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní. Je ...
 • Víceúčelový dům v Šumperku 

  Matýs, Zdeněk
  Projekt se zabývá stavbou víceúčelového domu v Šumperku se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Má 4 byty a 2 provozovny v přízemí. Objekt se nachází na okraji města Šumperk na rovinatém terénu. Dům je navržen ve zděném ...
 • Víceůčelové obchodní centrum ve Vsetíně 

  Mužná, Alena
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce víceúčelového obchodního centra. Konstrukce se skládá ze dvou částí, budova A je dvoupodlažní a budova B je jednopodlažní. Hlavními nosnými prvky jsou příčné vazby tvořené ...
 • Vlastnosti portlandských cementů s ohledem na ekonomickou a ekologickou efektivitu výroby 

  Walter, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu složení a postupu výpalu belitického slínku. Dále se zabývá shrnutím poznatků o chemii a technologii výroby portlandských cementů s ohledem na ekologii a jeho ekonomičnost.
 • Vliv druhu a dávky rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu. 

  Láníková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlivu množství a typu rozptýlené výztuže v referenčním betonu na fyzikálně mechanické parametry výsledného kompozitu. Mezi zkoumané vlastnosti kompozitu patří pevnost v tlaku, pevnost ...
 • Vliv provzdušnění a ošetřování na vývoj modulu pružnosti betonu 

  Bartulíková, Radka
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých činitelů na pevnost betonu v tlaku a modul pružnosti. Zejména se soustředí na vliv ošetřování v rané fázi a provzdušnění betonu. Součástí práce je vyhodnocení laboratorního měření, ...
 • Vliv přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonů 

  Svozil, Jaroslav
  Práce se zabývá posouzením vlivu přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonu. Jedním z hlavních prvků je porovnání různých povrchových úprav polypropylenových vláken bez statické funkce včetně plazmové úpravy ...
 • Vliv silničních záchytných systémů na počet a druh dopravních nehod 

  Šťastná, Barbora
  Cílem diplomové práce je provést rozbor typů silničních záchytných systémů, popis zkoušení silničních záchytných systémů a použití lanových svodidel v zahraničí a ČR. Dále je proveden rozbor stavu na rychlostní komunikaci ...