Zobrazují se záznamy 339-348 z 348

 • Webová prezentace běžeckých tras 

  Cvengroš, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie, ktorá umožní vkladať a prezentovať informácie týkajúce sa bežeckých trás v Brne a jeho okolí. Pozostáva z užívateľského rozhrania, ktoré poskytuje možnosť spravovať ...
 • Wellness hotel 

  Bambas, Vratislav
  Novostavba Wellness hotelu. Objekt je částečně podsklepen. Hotel se skládá ze tří částí. Střední trakt je železobetonový skelet a má pět nadzemních podlaží. Tato část slouží jako vstupní hala a hlavní schodiště. Boční ...
 • Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt 

  Bárta, František
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby digitálního modelu terénu. Cílem práce je přiblížit řešení zahraniční zakázky od sběru dat po tvorbu a vizualizaci digitálního modelu terénu dané lokality. Pro modelování ...
 • Zastřešení sportoviště 

  Chalupa, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení tribuny fotbalového stadionu. Stadion je umístěn do lokality Brno. Hlavní nosný systém tvoří 16 radiálně uspořádaných ...
 • Zatížení střechy vzdušným proudem vrtulníku při montážních pracích 

  Fidler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá modelováním vzdušného proudu generovaného hlavním rotorem vrtulníku a analýzou jeho účinků na střešní konstrukci. Na začátku je teoreticky popsána problematika definice vzdušného proudu od rotoru ...
 • Zatížení větrem lehké mostní konstrukce 

  Hrubý, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na obtékání lehké lávky pro pěší vzdušným proudem. Zvláštní pozornost je věnována ztrátám aerodynamické stability. Práce začíná teoretickým popisem zkoumaných jevů. Další část se ...
 • Základní škola 

  Forman, Daniel
  Téma diplomové práce je základní škola, konkrétně se jedná o přístavbu ZŠ Havlíčkův brod, Konečná 1884. Navrhuji pavilon I. stupně a pavilon školní jídelny s kuchyní. Pavilony jsou založeny na základových pasech. Navrženy ...
 • Zdravotně technické instalace ve výškovém domě 

  Slaninová, Anna
  Diplomová práce „Zdravotně technické instalace ve výškovém domě“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů pro dokumentaci pro provedení stavby. V projektové dokumentaci ...
 • Zhodnocení výstavby kanalizačního sběrače v Pardubicích metodou mikrotunelování a posouzení možností dalšího využití této technologie v pěších zónách města. 

  Maršálek, Jan
  Diplomová práce se zabývá použitím metody mikrotunelování ve městě Pardubicích. Zhodnocuje výstavbu kanalizačního sběrače a posuzuje možnosti dalšího využití této technologie. Práce obsahuje statické posouzení protlačovaných ...
 • Zvýšení propustnosti úzkých hrdel způsobených dopravním omezením 

  Matuszková, Radka
  Diplomová práce pojednává o chování dopravního proudu v místě pracovních zón. Zaměřuje se především na střídavé řazení těsně před úzkým hrdlem a tvorbu kongescí. Součástí práce je studie parametrů, definovaných v programu ...