Now showing items 21-40 of 676

 • Analýza vyztužené opěrné stěny založené na jemnozrnných zeminách 

  Střižík, Jakub
  U vyztužených opěrných konstrukcí je tahová síla přenášena zabudovanými výztuhami, pro jejichž návrh je nezbytné správné určení velikostí těchto sil. V diplomové práci je formou parametrické studie sledován vliv tuhosti ...
 • Analýza zhodnocení stavebního objektu při snížení jeho energetické náročnosti 

  Frank, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je analýza zhodnocení stavebního objektu při snížení jeho energetické náročnosti. První část této práce se zabývá teoretickým vysvětlením základních pojmů nutných k pochopení řešené problematiky. ...
 • Anamorfní mapy v MHD 

  Kriške, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu anamorfních map a jejich využití v MHD. Popisuje metody jejich tvorby a jednotlivé varianty těchto map. Dále se práce snaží zhodnotit a klasifikovat dostupná česká i zahraniční ...
 • Apartmánový hotel - stavebně technologický projekt 

  Srna, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom apartmánového hotela v Tatranskej Štrbe. Projekt rieši prípravu časových, finančných materiálových a iných zdrojov. Súčasťou práce je rozpočet, prepočet, časový ...
 • Apartmány Farské lúky, Čeladná - příprava a realizace stavby. 

  Stach, Jakub
  Předmětem diplomové práce je příprava a realizace hrubé stavby bytových domů (apartmánů) Farské lúky v Čeladné. Práce se zabývá zařízením staveniště, návrhem strojní sestavy, technologickými předpisy monolitických konstrukcí, ...
 • Aplikace obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinného domu v Bosně a Hercegovině 

  Štefková, Daniela
  Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich aplikací pro vytápění rodinného domu v Bosně a Hercegovině. Projekt rodinného domu je řešen ve dvou variantách, které jsou podrobně popsány v části B. Varianty ...
 • Aplikace obnovitelných zdrojů energie v občanských stavbách 

  Sedlák, Tomáš
  Cílem této Diplomové práce je návrh solárních kolektorů. Práce se skládá ze tří částí. První část popisuje technické řešení solárních kolektorů a solárních soustav. Druhá část obsahuje návrh velikosti kolektorové plochy ...
 • Aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice 

  Musil, Marek
  Předmětem diplomové práce je aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice. Hlavní cíl práce je sestrojení fyzických umělých modelů vyústek pro osobní větrání a jejich experimentální ověření v laboratoři. Získané informace ...
 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Prajsová, Andrea
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie vězení s ostrahou v Brně. Věznice jsou zařízení, plnící funkci trestu vyloučením osob, které se dopustili protispolečenských činů, ze společnosti, která pokládá svobodu ...
 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Kopytov, Daniil
  Předmětem diplomové práce je architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně. Objekt pouzíva území brownfieldu. Stavba je řešena jako oblené chodba s vybavenou na to objemů různých funkcí. Konstrukční system ...
 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Pokorná, Eva
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie vězení s ostrahou v Brně na základě zadání. Vězení s ostrahou pro 350 vězňů reaguje na potřeby a trendy moderního vězeňství. Nové zařízení je postaveno na principu ...
 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Kanderová, Denisa
  Funkčný betónový objekt zjednotený betónovou mrežou. Druhá čistá hmota haly. Oba objekty spojené lávkou naväzujúcou na centrálnu chodbu.
 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Hirsch, Štěpán
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie vězení s ostrahou v Brně. Věznice jsou zařízení, plnící funkci trestu vyloučením osob, které se dopustili protispolečenských činů, ze společnosti, která pokládá svobodu ...
 • Asfaltocementový beton 

  Lutonský, Filip
  Práce je zaměřena na prohloubení znalostí o návrhu a využití asfaltocementového betonu. V první části práce je problematika probrána teoreticky s poukázáním na reálné možnosti použití v praxi, popis jednotlivých výrobců a ...
 • Atletický stadion 

  Prkna, Jan
  Občanská dvoupodlažní budova sloužící jako zázemí pro sportovce s dalším využitím pro kanceláře, cafe-bar, fitness centrum a billiard klub. Objekt je projektován ve městě Jihlava v areálu fotbalových hřišť s atletickým ...
 • Autosalon 

  Václavík, Marek
  Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojícího autosalonu s jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlažími. Objekt je rozdělen na 2 části, kdy hlavní část tvoří v prvním nadzemním podlaží ukázková místnost (showroom) ...
 • Autoškola s autoservisem v Uherském Brodě 

  Juřeník, Oldřich
  Stavba je navržena k provozování podnikatelské činnosti investora v oblasti autoškoly a autoservisu osobních vozidel v Uherském Brodě. Je tvořena ze dvou spolu souvisejících objektů: SO01 a SO02. SO01 - dvoupodlažní zděná ...
 • Bazén 

  Sívek, Zdeněk
  Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojícího krytého bazénu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, který je navržen pro maximální kapacitu 120 osob se dvěma bazény, dětským a plaveckým. Objekt je navržený ...
 • Bazén v Litomyšli - stavebně technologický projekt 

  Mužátko, Pavel
  Stavebně technologický projekt se zabývá krytým plaveckým bazénem v Litomyšli. Tato diplomová práce zahrnuje zprávy zařízení staveniště a STP, technologický předpis, propočet, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, širší ...
 • Bazénová hala v Ostravě 

  Ševčíková, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení bazénové haly v Ostravě. Hala se skládá ze dvou částí – bazén a jeho příslušenství. Konstrukce je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30x47,4m a 15x45m. Budou navrhnuty tři různé ...