Now showing items 1-1 of 1

  • Systémy TZB v objektech se spotřebou energie blízkou nule 

    Bukovjanová, Eva
    Cílem diplomové práce je návrh soustav a systémů TZB v objektech se spotřebou energie blízké k nule. V rámci diplomové práce byly navrženy 2 varianty vytápění a přípravy TV. Ve variantě 2 je uvažováno i s fotovoltaickým ...