Now showing items 1-1 of 1

  • Agregované ceny stavebních konstrukcí 

    Anovčín, Josef
    Pro zjednodušený výpočet ceny díla, navrhnu metodiku tvorby agregovaných položek, tak aby výpočet ceny objektu netrval déle než jednu hodinu a zároveň byla výsledná cena s co nejmenší odchylkou od realizační ceny. Správnost ...