• Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu u obce Bílčice. Cílem je provést prohlídku mostu, popsat poruchy a jejich příčiny, navrhnout a vyhodnotit diagnostické metody k získání potřebných ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy na Palackého ul. v Brně 

  Španihelová, Ivana
  Diplomová práce shrnuje metody používané pro zkoušení a vyhodnocení vlastností svislých zděných konstrukcí a dále ukazuje postup hodnocení podle normy ČSN ISO 13 822. V druhé části práce je na praktickém příkladu ukázán ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Pokorný, Jakub
  Diplomová práce Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce je práce zabývající se analýzou průzkumů provedených na dvou železobetonových mostních konstrukcích. Rozebírá odlišné hodnocení průzkumů a jeho vliv ...