• Centrum volnočasových aktivit 

    Badalová, Pavla
    Diplomová práce Centrum volnočasových aktivit je zpracován ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn na parcelách č. 1970 a 1980/1 v katastrálním území ...