• Administrativní budova 

  Závacká, Petra
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce se spřaženými ocelobetonovými prvky ve vodorovném směru objektu administrativní budovy. Diplomová práce obsahuje návrh administrativní budovy s parkovacím domem, které ...
 • Obchodní a administrativní centrum 

  Lupač, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce ocelového skeletu patrové budovy obchodního a administrativního centra na Rokycansku. Budova je složena z příhradové válcové konstrukce věže průměru 11,165m o devíti ...
 • Zastřešená tribuna sportovního stadionu 

  Vild, Martin
  V diplomové práci je řešena nosná ocelová konstrukce zastřešené tribuny sportovního stadionu. Vnitřní síly a posudky prvků jsou řešeny pomocí programu Scia Engineer. Výpočtový model je navržen jako prostorová prutová ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Koteš, Mário
  Úlohou diplomovej práce je vypracovať návrh a posúdenie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Viacúčelová športová hala má pôdorys o rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 m. Hala je tvorená priečnymi väzbami z oceľových ...