• Rekonstrukce žst. Moravské Bránice a Rakšice 

    Barthalos, Csaba
    Tématem diplomové práce je studie rekonstrukce železniční stanice Moravské Bránice a železniční stanice Rakšice, za účelem vložení nových nástupišť, podle platné legislativy. V železniční stanici Moravské Bránice bylo třeba ...