Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční dům 

    Chalupný, František
    Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení stavby "Polyfunkčního domu" dle příslušných platných norem a předpisů. Zastřešení objektu je plochou jednoplášťovou střechou. Jedná se o ...