Now showing items 1-3 of 3

 • Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže 

  Turková, Jiřina
  Diplomová práce „Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže“ je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou veřejných zakázek, ...
 • Řízení cash flow při minimální ceně stavební zakázky 

  Šmýdová, Lucie
  Obsahem této diplomové práce je řízení cash flow při minimální ceně stavební zakázky „Intenzifikace čističky odpadních vod Sokolov – I. etapa“. Jsou zde srovnány dvě varianty řízení cash flow zakázky, které se liší smluvními ...
 • Technické zhodnocení budovy 

  Vyhnánková, Kristýna
  Ve své práci se snažím vysvětlit technické zhodnocení po stránce právní, účetní, daňové a určit hodnotu technického zhodnocení budovy v Kč. Teoretická část je věnována popisu technického zhodnocení budovy a jeho právním ...