Now showing items 1-1 of 1

  • Studie rybích přechodů na Bečvě 

    Chovancová, Kateřina
    Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou popsány některé druhy rybích přechodů a základní informace pro jejich navrhování. Dále je zde okrajově popsán program HEC-RAS. V druhé části je řešen ...