Now showing items 1-3 of 3

 • Monitorování staveb v souvislosti s okolní stavební činností 

  Ledvoňová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním poruch stavebních objektů dotčených okolní stavební činností. V první části jsou popsány metody sledování poruch, od podrobné prohlídky až po vyhodnocení výsledků, je zde uveden ...
 • Průzkum a hodnocení mostu na dálnici D2 

  Výpustek, Libor
  Diplomová práce pojednává o průzkumu a hodnocení stávající ho mostního objektu na dálnici D2. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na stavebně technické průzkumy, diagnostiku ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy na Palackého ul. v Brně 

  Španihelová, Ivana
  Diplomová práce shrnuje metody používané pro zkoušení a vyhodnocení vlastností svislých zděných konstrukcí a dále ukazuje postup hodnocení podle normy ČSN ISO 13 822. V druhé části práce je na praktickém příkladu ukázán ...