Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace dopravy v městské části Brno - Medlánky 

    Halodová, Klára
    Předmětem diplomové práce je vyřešení problémů v dopravě v městské části Brno - Medlánky. Jedná se zejména o zklidnění dopravy, optimalizaci šířkového uspořádání, vyřešení statické dopravy apod., s ohledem na udržitelnou ...