Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza cen nemovitostí ve vybraných regionech České republiky 

  Koudelková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá stanovením faktorů, které ovlivňují cenu nemovitostí. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, týkající se trhu nemovitostí, dále na metody oceňování nemovitostí a ceny používané k ocenění, ...
 • Kalkulace pojistné částky při pojišťování staveb 

  Stejskal, Pavel
  Práce se zabývá problematikou stanovení pojistné částky při pojištění rodinných domů. Pro tyto účely jsou použity tři postupy oceňování nemovitostí. Tyto postupy jsou porovnány s metodikami pojišťoven. Použité metody jsou ...
 • Optimalizace nákladů ve stavebním podniku 

  Waszek, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vysvětlení a popis vybraných metod, používaných k optimalizaci nákladů ve stavebních podnicích. Hlavním cílem práce je aplikovat jednu vybranou metodu ve stavební společnosti a pomocí této ...
 • Pojištění individuální výstavby rodinného domu 

  Holan, Michal
  Cílem diplomové práce je analýza možnosti sjednání pojištění rodinného domu ve výstavbě v různých pojišťovnách. Nečekaná rizika, která se mohou objevit, způsobí mnohdy velké ekonomické problémy. Pokud právnická nebo fyzická ...