Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava velkoplošné investice pro sport a rekreaci 

    Hanke, Václav
    Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti areálu golfového hřiště ve městě Mikulov. Vypracovaná studie bude použita jako podklad pro případné jednání s potencionálním investorem. Součástí práce je sestavení ...